Wilo SE  är en världsledande tillverkare av pumpar och pumpsystem inom segmenten för cirkulation, tryckstegring och avlopp. Med huvudkontor i Dortmund och produktion i Europa, Asien och USA, 7500 medarbetare och en omsättning på över 12 miljarder SEK. 

Lösningen som vi utvecklat går under namnet Pumplotsen och omfattar en databas med över 7000 olika pumpar. Pumplotsen lanserades för Sverige våren 2019 och sedan släpps den på engelska och i resterande nordiska länder, samt Lettland, Litauen, Nederländerna, Frankrike och Tyskland under hösten 2019.

Pumplotsen hjälper kunden, som ofta är en installatör till ett snabbt och enkelt pumpbyte. Kunden väljer ut pumpen de önskar byta ut genom att söka på benämning eller RSK-nummer (eller motsvarande nummer i sitt land). Sökningen resulterar i mer informatiom om den befintliga pumpen, samt ett eller flera förslag på utbytespumpar från Wilos stora pumputbud.

Vidare får man uppgifter på eventuella utbytestillbehör och beskrivning på utbytesförfarandet. Men Pumplotsen är så mycket mer än ett utbytesprogram.

Kunden kan också nå:

 • Fullständig beskrivning av ersättningspump
 • En befintlig pumps pumpkurva 
 • Länk till Wilos online-katalog
 • Alternativa utbytesförslag
 • Passande monterings- och automationstillbehör
 • Monteringsanvisning och EG-försäkran för pump och tillbehör
 • Beroende på kundens land anpassas utbudet på pumplotsen, samt att det finns en annan typ av RSK-nummer i andra länder.

Fördelar för Wilo SE med systemet

 • Kan hantera data för alla pumpar, relationer mellan befintliga pumpar och ersättningspumpar, samt utbytestillbehör.
 • Kan göra exporter av data i excel-format  för att kunna göra arbetet i excel och sedan importera in datan igen i systemet
 • Alla pumpar, både befintliga som ska bytas ut och Wilos utbytespumpar är optimerade för att indexeras på Google. När potentialla kunden söker på den befintliga pumpen för att undersöka möjlighet till att byta ut den, så leder det till att besökaren kommer in direkt på resultatsidan och får information om utbytet av pumpen.
 • Lösningen är skalbar för fler marknader
 • Eftersom Wilo SE inte säljer direkt till kund utan via grossister, så finns ingen beställningsmöjlighet, men det finns stöd för det i plattformen att koppla på.
 • Förberedd för integration med andra system, så som affärsystem eller PIM-system