Gold

För e-handel & avancerade lösningar

När WordPress inte räcker till

Gold – vår egenutvecklade plattform för mer avancerade lösningar där WordPress inte räcker till. Plattformen är utvecklad i php-ramverket Laravel som är ett av de ledande och populäraste programmeringsspråken idag. Golds arkitektur genomsyras av höga krav på data- och relationskomplexitet, skalbarhet och flexibilitet. Utvecklingen startade 2014 och första systemet lanserades våren 2017. Sedan dess har vi utvecklat en rad olika avancerade lösning inom E-handel och B2B/Affärsstöd.

Gold vilar på fyra prioriterade mål

  1. Skapa upplevelserika webbplatser
  2. Anpassningsbar och användarvänlig administration
  3. Flexibel arkitektur med utvecklingspotential
  4. Integration och smidig import/export av data

Varför utveckla egen, det finns ju massor av färdiga plattformar?

Det här frågan har vi också ställt oss såklart. Lika övertygade om att det är rätt idag, var vi att det kändes helt fel för cirka 10-15år sedan. Det finns tre huvudanledningar till denna ändring. Först, de kraftfulla programmeringsramverken – som erbjuder utvecklaren ett kan man säga flexibelt grundläggande prefabricerad byggblock för att börja bygga funktionalitet och arkitektur. Det innebär att produktiviteten ökar mycket, samt att grundläggande saker inte behöver uppfinnas på nytt. Den andra anledningen är integration, där man låter kompetenta system pratar med varandra och att webbplattform inte behöver innehålla precis allt. För det tredje – befintliga plattformar är inte alltid tillräckligt bra eller så är de orimligt dyra.

Avslutningsvis så sätter vi självklart aldrig vår plattform framför vår kunds behov och förutsättningar, vilket visar sig när vi gjort vår behovsanalys eller förstudie.

Det finns såklart mer att tillägga och vi berättar gärna vidare om du är intresserad.