Med närmare 100 års erfarenhet arbetar CTC aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. De utvecklar och tillverkar alla sina produkter i Småland. CTC erbjuder ett brett produktsortiment, såsom bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, pelletspannor, vedpannor m.m.

Rötterna går tillbaka till 1923 då de började värma svenska hem. Mest kända är CTC för sina gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. CTC var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen överdrift att säga att de utvecklat branschen.

GoBrave har designat och utveckla CTCs hemsida. Vi har haft ett helhetsansvar kring hemsidans innehåll och har löpande utvecklat hemsidan och innehållet i samverkan med SEO, SEM och olika kampanjer. Sex språkversioner rullar där ute och administreras av lokala marknadsteam för CTC.

Deras egenutvecklade PIM-system har en central roll för all produktdatan. Hela webbplatsen vilar på vår Gold-plattform som får ihop både marknadswebb och stöd för deras partners.

Vi har haft ett mycket tätt och fint löpande samarbete med CTC som bidragit till goda resultat.

ctc.se