Att attrahera nya medarbetare och att få befintlig personal att trivas och inte söka nya utmaningar är ett viktigt arbete. Det här projektet började med att samtliga medarbetare på Växjöbostäder tog fram en gemensam spelplan och en tydlig värdegrund. Rustade med denna fortsatte arbetet att identifiera arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden och därtill en konkret kommunikationsstrategi att användas såväl internt som externt. Växjöbostäders Employer Branding-arbete är ett ständigt pågående arbete, som även lett fram till en uppdaterad och modern chef- och ledarskapspolicy.