Kärnhems devis är att skapa livsrum. Med det menas en helhet som är mycket mer än huset där du bor. Kärnhem arbetar med allt från mindre projekt till större stadsutvecklingsprojekt, både avseende grupphus och flerbostadshus. Med huvudkontor i Växjö har företaget, sedan starten 2003, vuxit kraftigt och idag finns de på 15 tillväxtorter från Uppsala till Malmö.

GoBrave har fått förtroende att vara med på denna resa och har de senaste åren stöttat upp när det gäller allt från digital kommunikation till katalog och varumärkesupplevelse i form av karnhem.se.

I ett utvecklande samarbete har vi skapat moderna digitala tjänster och affärsstöd för att optimera verksamheten och skapa trygghet och ökad service för Kärnhems kunder.

Efter en förstudie där vi fick inblick i Kärnhems arbete, och hur Kärnhems kunder gör sina tillval och designval för att få sin nya bostad precis som man vill, tog vi fram en prototyp om hur en digital tjänst skulle kunna fungera. Efter testning och förädlande utvecklade vi sedan tjänsten Designwebben, som mottogs mycket positivt av kunderna. Kärnhem fick 2016 ett innovationspris för Designwebben inom den Norska stora OBOS-koncernen.

Efter lanseringen har lösningen vidareutvecklats och förbättrats. Vi har också utvecklat ett intranät åt Kärnhem för att på bästa sätt kommunicera internt. Ett fantastiskt roligt samarbete som vi är både stolta och glada över.