JobOut är Burde Förlags nya hälsokoncept, som ska hjälpa arbetsplatser med att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande på jobbet. Med enkla övningar och redskap får kvinnor och män, landet över, hjälp med att att bryta monotona och stillasittande arbetspositioner på ett lika kul som effektivt sätt. Anna Lindberg med flera EM- och JVM-guld i simhopp, och en god ambassadör för en sund livsstil, har valt att engagera sig i JobOut.

GoBrave blev inbjudna tidigt i projektet och har varit delaktiga i allt från idé- och konceptarbete till design, film- och textproduktion.