Corvara är en ledande aktör inom riv- och skadesaneringsområdet och finns representerade över hela Sverige. Corvara arbetar kontinuerligt tillsammans med oss på GoBrave för att vårda och utveckla sitt varumärke och erbjudande genom webb, PR och arbete i sociala medier.

En framgångsfaktor för att få trovärdighet i detta är att få 600 medarbetares engagemang. Tillsammans med oss på GoBrave genomfördes därför en turné 2015 till alla kontor i koncernen där vd gick igenom varumärkets och värdeordens betydelse. Sedan dess arbetar föreraget tydligt och konsekvent med internkommunikation – och ett uppskattat exempel på det är personaltidningen Corvara News som ges ut med tre nummer varje år. GoBrave bistår med redaktörskap, text, foto och layout.