Haganässkolan hade en klar bild av hur de uppfattades idag och hur de ville bli uppfattade framöver. Vi fick möjligheten att hjälpa till att definiera hur den här nya bilden skulle spridas. Tillsammans med skolans styrkor som bredd, mångfald och den fysiska miljön, fanns deras värdeord trygg, modern, strukturerad, öppen, generös, spännande, positiv och kreativ att utgå från. Vi formulerade en vision, en kommunikativ förflyttning och en handlingsplan för att nå målet. Fokus för det visuella uttrycket blev ”digital först” och kommunikationskonceptet landade i ”Mötesplatsen Haganäs” – byggare möter ekonomer, trygghet möter nyfikenhet, kunskap möter framtiden, Lina möter Mohammed, lugn möter energi, Småland möter världen. Den tydliga symbolen, som visar på vägar som möts men också pilar som pekar mot en gemensam punkt, funkar väldigt bra i sociala flöden och för rörlig kommunikation. Färgerna symboliserar mångfald.