I våras fick hela Sverige direktiv om att hålla distans. Då startades Capalead, ett företag som har en vision som i huvudsak bygger på fysiska möten. Ur svårigheter växer nya möjligheter och nya arbetssätt!

Som ledare förväntas du navigera och fatta beslut i en allt mer föränderlig värld. Med ett mänskligt synsätt, nyfikenhet och energi stöttar Capalead ledare och team för att skapa resultat genom beteendeförändringar som verkligen gör skillnad. Och ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu!

Vi var oerhört glada att få fortsätta vårt fina samarbete med koncernen Capacent. Vi skapade en helt ny hemsida och tog fram en grafisk profil för det nystartade företaget Capalead.

Hela arbetet startades med en energifull workshop som resulterade i bland annat en ny logotyp, ett bildmanér och ett typsnitt – som skapar igenkänning av det personliga Capalead. Bildmanéret ger en känsla av positiva möten där fokus ligger på Capaleads människor som kunderna möter. Typsnitten är mjuka och vänliga, precis som företaget, och färgerna representerar Capaleads historia, ursprung, mänskliga approach och värme.

Capalead är ett dotterbolag till Capacent samt ett systerbolag till Capacify som vi har jobbat med tidigare.

 

Arbetsgrupp GoBrave: Jennie Isberg (Projektledning, Innehåll & Strategi), Mattias Jonsson (Design) & Martin Kuoppa (UX & Webb).