2012 genomfördes en bred process på Öland som involverade näringsliv, politiker och engagerade medborgare. Över 100 aktörer arbetade hängivet under ett helt år. Resultatet blev en gemensam färdplan för Öland som samlad turistdestination. En strategi som ska fördubbla turismintäkterna till 2020. I Ölands turismstrategi 2012-2020 återkommer en vilja att kommunicera ”det äkta Öland” som avser Ölands unika natur- och kulturresurser. Vårt uppdrag var att ta fram en ny visuell identitet för Öland som skulle bygga på den strategi som tagits fram. I uppdraget ingick även att ta fram en kommunikativ idé för att marknadsföra Öland.