Växjö Energi genomför en förflyttning av sitt varumärke och vi har varit en aktiv partner i detta arbete, dels genom olika kampanjer men också genom den nya logotypen och tillhörande grafiska profil. Vi har stärkt begrepp som innovation, flexibilitet och kundorienterat, och arbetat om färger, typsnitt, grafiska mönster med mera för att bättre spegla det bolag man är idag. Växjö Energi fyller 130 år under 2017, vilket vi också lyft fram i kampanjen genom storytelling, filmer och annan kommunikation i tryckt och digital form.