Nu söker vi nya medarbetare. Kom och jobba med modig kommunikation i GoBrave-familjen! Läs vidare
GoBrave
Idé & koncept Innehåll & kampanjer

This is IST

IST har de senaste åren gjort en omfattande förflyttning från att vara ett renodlat teknikföretag till att sätta lärandet främst. Visionen är att alla har rätt till en bra skola. GoBrave hjälper till med att få ut budskapet både internt och externt med hjälp av film, pr, events och aktiviteter i sociala medier.

2016 blev ett mycket bra år för IST– finansiellt det bästa i företagets historia. I årsredovisningen This is IST presenteras människorna, visionerna och innovationerna som gjorde siffrorna möjliga. För att förmedla detta jobbade vi med redaktionella metoder och presenterade innehållet i ett klassiskt magasinsformat. Eller som IST själva uttrycker det, ”an ordinary annual report in an extraordinary way”.