KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare) är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Det är också KSRR:s uppgift att informera om hur man källsorterar eller minskar mängden avfall. Avfallshanteringen är en viktig samhällsfunktion och KSRR arbetar ständigt med att effektivisera kundkontakten under devisen ”det ska var lätt att göra rätt”. Appen gör allt mycket enklare och kundservice tillgänglig ”i fickan”. Exempel på funktioner:

  • Påminnelse dagen innan tömning
  • Se öppettider för vald favorit-ÅVC
  • Vägbeskrivning till ÅVC
  • Ägarbyten och andra ärenden via e-tjänsterna
  • Pushnotiser när nyheter publiceras
  • Nyhetsflöde från KSRR:s pressrum
  • Allmän information om avfallshantering

Appen har lanserats i en första grundversion med funktioner för de mest frekventa frågorna som ställs till kundservice. Appen kommer kontinuerligt att uppdateras med nya funktioner.