KSRR – Kalmarsundsregionens renhållare – ansvarar för avfallshanteringen i fem kommuner i Kalmar län. En uppgift är att arbeta mot det nationella målet att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt och därmed återföras till kretsloppet. Matavfallet sorteras i den här regionen i gröna påsar, som sedan avskiljs från övrigt avfall på KSRR:s anläggning.

Sorterar du ditt matavfall? Pizzakanter, äppelskrutt, tepåsar, ostkanter och bananskal är rester som den gröna påsen gärna tar hand om. Just nu pågår KSRR:s kampanj för att uppmärksamma hur enkelt det är att göra en insats för miljön. Vi har svarat för planering, idé och manus, samt producerat i samarbete med Teknomedia.