Den viktigaste och mest hållbara faktorn för ett företags framgång är dess värderingar och den kultur som värderingarna skapar. När detta fungerar internt, bland alla medarbetare, så har man lagt en robust grund för en långsiktig och framgångsrik verksamhet. Det engagemang och den stolthet detta skapar smittar av sig på produkter och tjänster och med god transparens blir man alltid mer intressant på marknaden. Eller som Scapa själva har formulerat det:
Love your job  –>  Better products  —>  Happier Customers

På Scapa har man gjort en resa mot att stärka sin företagskultur genom kloka värderingar. Vi har fått vara med och stötta med våra kompetenser i Scapas arbete mot Scapa — the Dream Company. För att förankra detta först internt och sedan ut mot marknaden har hela den grafiska identiteten moderniserats, en ny webbplats har lanserats och hela den kommunikativa strategin har setts över. Nu står Scapa väl rustat för att fortsätta sin expansion i Sverige och i övriga Europa.

Hur ett drömföretag ser ut? Kika gärna in på scapainter.com