Det kan verka enkelt

Men kommunikation kan ibland vara svårt. För att kommunikationen ska hjälpa dig att nå dina mål har vi skapat en egen metod. Vi vill veta VEM som ska VETA, KÄNNA och GÖRA något. VETA handlar mycket om fakta och siffror och KÄNNA handlar om vilka känslor vi vill väcka hos mottagaren och så långt brukar det inte vara några problem.

 

Utmaningen ligger i att få mottagaren att GÖRA något som ligger i linje med vad du vill åstadkomma. Ringa, maila, köpa, sälja – alternativen är många. Det är där vi skiljer oss från andra byråer. I alla våra uppdrag jobbar vi enligt vår modell där vi tillsammans med dig kommer fram till vilka KANALER som är de bästa för att nå varje mottagare – individ eller grupp.

 

 

Vem?

Beskriv målgruppen

Veta

Vad vill du att målgruppen ska veta?

Känna

Vad vill du att målgruppen ska känna?

Göra

Vad vill du att målgruppen ska göra?

Kanaler?

Hur når du målgruppen effektivast?
Nyfiken? Se alla bilder på Instagram